La gara è stata dichiarata deserta.

avviso gara deserta